Werkwijze

Mediation bestaat uit een aantal gesprekken, onder leiding van een mediator. Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de specifieke situatie.

In het eerste gesprek worden de spelregels uitgelegd. Deze staan ook in de mediation overeenkomst, die beide partijen ondertekenen. Hierin staat ook dat er vertrouwelijk met gegevens moet worden omgegaan en wat de kosten zijn.

De mediator brengt van beide partijen alle belangen in kaart waarna gezocht kan worden naar oplossingen. Deze oplossingen kunnen zowel van praktische aard zijn of gericht op de onderlinge communicatie.

Na ieder gesprek wordt gekeken wat bereikt is en wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Aan het einde van het mediation traject worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.