Evaluatie formulier

Uw naam   

Was u, voordat deze mediation begon, al bekend met mediation (ja/nee)    ja nee

Kunt u aangeven in welke mate u tevreden was over de volgende onderwerpen van de mediation?
(1=zeer ontevreden, 2=ontevreden, 3=noch tevreden of ontevreden, 4=tevreden, 5=zeer tevreden)

De duur van de mediation :  1 2 3 4 5

De hoogte van de financiele kosten :  1 2 3 4 5

De uitkomst van de mediation :  1 2 3 4 5

Onpartijdigheid van de mediator :  1 2 3 4 5

Wijze waarop de mediation is geleid :  1 2 3 4 5

Zorgvuldigheid van de mediator :  1 2 3 4 5

Integriteit van de mediator :  1 2 3 4 5

Heeft u nog opmerkingen of suggesties?